GDPR

GDPR (General Data Protection Regularion) trädde i kraft 25 maj 2018 och förändrar Europas förhållningssätt till sekretess och datasäkerhet. Laboratoriemedicin följer Regionens krav i samband med hantering av personuppgifter.

Så behandlar vi dina personuppgifter inom Region Jämtland Härjedalen


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se