Restnoterade läkemedel och läkemedelsnytt

Restnoterade läkemedel


 • Alimemazin orala droppar 40mg/ml är restnoterade
  Alimemazin orala droppar 40mg/ml är restnoterade till början av december 2022. Theralen är avregistrerad sedan tidigare. Den enda ersättningen är alimemazin kapslar 20mg som vid dags dato (221003) finns tillgängliga på de flesta apotek i länet.


 • Amoxicillin restnoterat
  Alla förpackningar av tablett amoxicillin 375 och 500 mg är restnoterade och beräknas vara tillgängliga tidigast november 2022. Dispergerbar tablett 1g (med brytskåra) och granulat till oral suspension 50 resp 100mg/ml är tillgängligt på apoteken.Licens för rekvirering av Amoxi 500-1A Pharma 500 mg finns godkänd för hela regionen

 • Ergenyl Retard depottablett 300 mg och 500 mg restnoterade
  Ergenyl Retard 300 mg respektive 500 mg är restnoterade. 300mg beräknas vara tillbaka tidigast i oktober medan 500 mg beräknas komma tillbaka i november.Ergenyl används främst på indikationerna epilepsi samt stämningsstabiliserande vid bipolär sjukdom.Vi ser i dagsläget inte att ni behöver söka upp patienter med Ergenyl Retard, utan byte till Absenor Depot behöver enbart göras om ni på grund av restsituationen blir kontaktade av apotek eller patient.

 • Allopurinol tablett 100 mg restnoterad
  För närvarande är alla förpackningar av tablett Allopurinol 100 mg restnoterade hos tillverkarna. Tidigast i början av oktober beräknas några fabrikat komma tillbaka. Alternativt kan Allopurinol Orion tablett 300 mg användas då denna går att dela i två lika stora doser.

 • Fragmin injektionsvätska, lösning i förfylld spruta - bristsituation
  Fragmin 2500E i 2-pack och 10-pack är restnoterade, dessa förpackningar beräknas komma tillbaka under andra halvan av november 2022. 100-pack finns tillgängligt.Fragmin 5000E i 5-pack har varit restnoterad en längre tid, nu är också 100-pack restnoterad. Dessa förpackningar beräknas komma tillbaka i slutet av november 2022. 2-pack, 10-pack och 25-pack finns tillgängligt.

 • Brist på tablett Januvia
  De flesta förpackningar av tablett Januvia 50 mg och 100 mg är restnoterade och beräknas komma tillbaka i slutet av oktober. 25 mg finns tillgängligt i nuläget. Alternativt kan man byta behandling till tablett Trajenta.

 • Cilaxoral, orala droppar, lösning 7,5 mg/ml restnoterat
  Cilaxoral, orala droppar, lösning 7,5 mg/ml är restnoterat till augusti 2023. Laxoberal, orala droppar, lösning är utbytbart mot Cilaxoral enligt Läkemedelsverket, men saknar subvention.


 • Andolex munsköljvätska restad
  Andolex är restat till 10/7.

 • Emovat kräm delvis restat, salva åter tillgängligt.
  Emovat kräm 100 g är åter tillgängligt men kräm 30 g beräknas vara restad till mitten av oktober. Emovat salva 100 g är åter tillgängligt.

 • Pevaryl kräm 70 g tillgängligt igen

 • Restade hemorrojdläkemedel
  Bristen på läkemedel vid hemorrojdbesvär fortsätter. Scheriproct rektalsalva är det enda som inte är restnoterat.

 • Lergigan och Prometazin Actavis 25 mg restnoterat
  Lergigan 25 mg, både 30 och 100 st, är restnoterade. Resten förväntas pågå till i mitten av januari 2023.

 • Centyl K tillgängligt igen

 • Inolaxol och Vi-Siblin delvis tillgängligt
  Inolaxol granulat 50 st är tillgängligt igen, 100 st är fortsatt restnoterat och kommer tidigast tillbaka i början av juni. Inolaxol oralt pulver 50 st är tillgängligt, 100 st är fortsatt restnoterat.

 • Egazil depottabletter förlängd restnotering
  Restnoteringen har förlängts ytterligare, till slutet av 2023.


 • Locacorten-Vioform örondroppar är tillgängligt igen

 • CHAMPIX långrestat
  Alla styrkor och förpackningar av CHAMPIX är restnoterade till juli 2023.

 • Bondil uretralstift 500 mikrogram och 1000 mikrogram förlängd restnotering
  Bondil uretalstift 500 mikrogram 2 st och 10 st samt Bondil uretalstift 1000 mikrogram 2 st och 10 st är restnoterade till början av januari 2023.

 • Tillgängliga adrenalinpennor
  I nuläget är Jext 150 ug och 300 ug tillgängliga på marknaden. Likaså är EpiPen 300 ug i 2 dos tillgänglig. Övriga pennor är restnoterade.

 • Colrefuz delvis restnoterat
  Colrefuz tabl 500 mikrogram 100 st är tillgängligt.

Läkemedelsnytt

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se