Restnoterade läkemedel och läkemedelsnytt

Restnoterade läkemedel


 • Digoxin 0,13 mg restnoterat
  Digoxin 0,13 mg är restnoterat och beräknas preliminärt komma tillbaka i mitten av April.

 • Restsituation amoxicillin och amoxicillin/klavulansyra - uppdaterad information
  Det råder sedan en tid tillbaka en bristsituation för läkemedel innehållande amoxicillin och kombinationspreparat amoxicillin/klavulansyra. Det har funnits möjlighet att skriva recept på licensalternativ då generell licens finns för hela regionen. Nu är tyvärr även licensalternativet restnoterat, det är oklart när Amoxicillin 500 mg kommer tillbaka. Amoxicillin 750 mg finns delvis tillgängligt. Amoxicillin 1000 mg kommer delvis vara tillgängligt måndasskiftet mars/april. Amoxicillin/klavulansyra 875mg/125mg är åter tillgängligt.

 • Kajos oral lösning åter tillgänglig

 • Förlängd restperiod för Antabus brustablett 400 mg
  Restnoteringen väntas pågå till slutet av april 2023.

 • Kodein 25 mg utgår
  Ingress


 • Bristsituation kapslar Alfacalcidol (Etalpha) 0,25ug och 0,5ug
  Etalpha 0,25ug beräknas preliminärt åter i slutet av augusti. Etalpha 0,5ug beräknas preliminärt åter i början av augusti.Alfacalcidol Orifarm 0,25ug och Alfacalcidol Orifarm 0,5ug finns åter tillgängligt.

 • Isosorbidmononitrat delvis restnoterat
  Isomex depottablett 30 mg 100 st samt Imdur depottablett 60 mg 28 st finns tillgängliga för beställning.Isosorbidmononitrat depottablett i flera styrkor och förpackningar är restnoterade och beräknas komma tillbaka tidigast i början av april. Generell licens för hela regionen är godkänd för 30 mg och 60 mg.

 • Rekommendation vid brist på GLP1-analoger
  I nuläget är både Victoza och Ozempic (alla styrkor) restnoterade. Ozempic kommer vara restnoterat till och från under ett halvår framöver. Victoza kommer troligtvis tillbaka i början av April. Trulicity 0,75 mg är restnoterat till mitten av februari och företaget har meddelat att de har en mycket begränsad volym av övriga styrkor.

 • Estradot, Divigel och Lenzetto restnoterat
  Alla styrkor Estradot är restnoterade och kommer åter tidigast i maj. Det enda transdermala estradiol som inte är restnoterat är Estrogel. Divigel förväntas komma tillbaka i mitten av februari. Lenzetto kommer tillbaka i slutet av mars.

 • Uppdatering 27/2: Lasix retard är restnoterat
  Lasix retard 30 mg och 60 mg är restnoterade till mitten av mars. Någon annan långverkande form av furosemid finns inte. Vid behov av fortsatt behandling med furosemid kan tablett Furosemid övervägas.

 • Amiloferm och Normorix är restnoterade
  Amiloferm, Normorix samt Normorix Mite är restnoterade till april/maj 2023. Någon direkt ersättning för dessa finns tyvärr inte utan för varje patient behöver individuellt ställningstagande till annan behandling göras.

 • Valproinsyra, depottabletter åter tillgängliga

 • Generisk sitagliptin tillgänglig
  Generisk sitagliptin finns tillgänglig i alla tre styrkor (25 mg, 50 mg och 100 mg) och förpackningsstorlekar.

 • Cilaxoral, orala droppar, lösning 7,5 mg/ml restnoterat
  Cilaxoral, orala droppar, lösning 7,5 mg/ml är restnoterat till augusti 2023. Laxoberal, orala droppar, lösning är utbytbart mot Cilaxoral enligt Läkemedelsverket, men saknar subvention.


 • Lergigan och Prometazin Actavis 25 mg restnoterat
  Lergigan 25 mg 30st är restnoterad till början av maj 2023. Lergigan 25 mg 100st finns att tillgå.

 • Restnotering Egazil depottabletter
  Egazil (hyoscyamin) depottabletter 0,2 mg har varit restnoterat under en längre tid. Företaget som tillhandahåller Egazil har nu meddelat att de kommer att sluta tillhandahålla läkemedlet. Läkemedlet förväntas inte komma tillbaka inom överskådlig framtid. Inget direkt utbytbart alternativ till Egazil finns tillgängligt.

 • CHAMPIX långrestat
  Alla styrkor och förpackningar av CHAMPIX är restnoterade till juli 2023.

 • Bondil uretralstift 500 mikrogram och 1000 mikrogram förlängd restnotering
  Bondil uretalstift 500 mikrogram 2 st och 10 st samt Bondil uretalstift 1000 mikrogram 2 st och 10 st är restnoterade till början av augusti 2023.

 • Tillgängliga adrenalinpennor
  I nuläget är Jext 150 ug och 300 ug tillgängliga på marknaden. Likaså är EpiPen 300 ug i 2 dos tillgänglig. Övriga pennor är restnoterade.

Läkemedelsnytt

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se