Laboratoriemedicin Kontaktpersoner

Verksamhetschef

Kerstin Silfver
Telefon: 063-15 36 26, internt: 236 26

Enhetschef

Lida Farjadmand
Telefon: 063-15 32 35, internt: 232 35

Kvalitetssamordnare

Gunilla Linder- Johannesson
Telefon: 063-15 32 30, internt: 232 30

Cecilia Nyström
Telefon: 063-15 32 30, internt: 232 30

Laboratorieinstruktörer

Anna-Lena Henriksson
Kristina Lundgren
Telefon: 063-15 37 45, internt: 237 45

Sektionssamordnare
Klinisk kemi

Anna-Lena Henriksson, Preanalys
Telefon: 063-15 37 45, internt: 237 45

Sofia Hedblom, Allmänkemi och virus
Telefon: 063-15 37 89, internt: 237 89

Anna Larsson, Hematologi
Telefon: 063-15 37 90, internt: 237 90

Klinisk mikrobiologi

Allmänna frågor
Telefon: 063-15 36 25, internt: 236 25

Peter Drobni, Molekylär
Telefon: 063-15 37 25, internt: 237 25

Transfusionsmedicin

Anneli Markgren
Telefon: 063-15 33 15, internt: 233 15

Allergi

Telefon: 063-15 46 71, internt: 246 71

Kemist

Åke Åkerblom
Telefon: 063-15 33 04, internt: 233 04

Pär Leijonhufvud
Telefon: 063-15 33 76, internt: 233 76

Magnus Björklund
Telefon: 063-15 36 94, internt: 236 94

Mikrobiologer

Mirva Drobni
Telefon: 063-15 37 25, internt: 237 25

Peter Drobni
Telefon: 063-15 37 25, internt: 237 25

 IT-administratörer

Flexlab/COSMIC systemadministratör
Lena Haugskodt
Telefon: 063-15 37 90, internt: 237 90

Analytix administratör
Johanna Olsson
Telefon: 063-15 36 25, internt: 236 25

Prosang administratör
Axel Robertsson
Telefon: 063-15 36 74, internt: 236 74

Ansvarig för Insidan

Ann-Catrine Torberg
Telefon: 063-15 37 90, internt: 237 90

Lise Skoglund
Telefon: 063-15 36 25, internt: 236 25

Charlotte Annerstedt
Telefon: 063-15 36 25, internt: 236 25

Sekreterare
Telefon: 063-15 31 81, internt: 231 81

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214