Smittskyddsanmälan (SmiNet) och smittskyddsblad

Enligt smittskyddslagen Länk till annan webbplats. ska en behandlande läkare som misstänker eller konstaterar fall av allmänfarlig sjukdom eller övrig anmälningspliktig sjukdom, utan dröjsmål anmäla det till smittskyddsläkaren i den region där anmälande läkare har sin yrkesverksamhet.

SmiNet behöver uppdateras och stängs den 31 maj kl. 14:00 till måndag den 3 juni kl. 07:00. Om allt går som planerat kommer arbetet att vara klart under lördag eftermiddag den 1 juni, då öppnar Sminet tidigare.

Det här innebär att varken laboratorier eller behandlande läkare kan skicka in anmälningar under denna period, anmälningar får skickas när SmiNet är åter i drift.
Vid akuta ärenden under kontorstid kontakta smittskyddsenheten.

Smittskyddsanmälan görs via SmiNet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.,(inom RJH, via Sjunet), eller SmiNet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (via internet) på en elektronisk blankett som är särskilt utformad efter de enskilda sjukdomarna.

Inloggning sker med SITHS-kort (e-legitimation). Den som loggar in via SITHS-kort kan också göra paragrafanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. elektroniskt.

Den vårdenhet som saknar SITHS-kort bör se över möjligheten att börja använda det. Saknar du SITHS? Vänd dig redan nu till din lokala SITHS-organisation för att få denna e-legitimation. Den som inte har möjlighet att använda SITHS-kort kan kontakta Smittskydd via smittskydd.vardhygien@regionjh.se.

För överlämnande av övriga ärenden till Smittskyddsenheten i den region du arbetar i används nedanstående blanketter.

Ifylld blankett skickas till (gäller dig som arbetar inom Region Jämtland Härjedalen):

Smittskyddsenheten
Östersunds sjukhus
831 83 Östersund

Smittskyddsblad