Ackreditering

Laboratoriemedicin är ackrediterat av Swedac enligt SS-EN ISO 15189:2012.

Vilka analyser som ingår i ackrediteringen framgår i Ackrediteringens omfattning.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214