Ackreditering

Laboratoriemedicin är ackrediterat av Swedac enligt SS-EN ISO 15189:2012.

Vilka analyser som ingår i ackrediteringen framgår i Ackrediteringens omfattning.