MRB - Multiresistenta bakterier

MRB (ESBL, MRSA och VRE)

ESBL

MRSA

VRE

Pneumokocker med nedsatt känslighet

Vård av patient med Multiresistent Pseudomonas aeruginosa

Översättningar patientinformation MRB-screening

Därför provtas du för motståndskraftiga (antibiotikaresistenta) bakterier:

Informationsmaterial

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se