Samverkan

Under samverkan finns länkar till de avtal och överenskommelser regionen och samarbetskommunerna utgår från inom flera områden kopplade till nära vård, socialtjänst och skola.