Infektionssjukdomar

Här hittar du kunskapsstöd och information knutet till programområdet infektionssjukdomar.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

I det nationella kliniska kunskapsstödet finns samlat behandlingsstöd med lokala riktlinjer.
Gå till infektionssjukdomar i Nationellt kliniskt kunskapsstöd Länk till annan webbplats..

Lokala vårdrutiner och dokument i Centuri

Här hittar du lokala dokument och rutiner som inte finns tillagda i det nationella kunskapsstödet.

Mer på webbplatsen

Externa länkar

Om programområdet

Det lokala programområdet består av en arbetsgrupp med representanter från olika verksamheter. Om du har frågor eller tankar, kontakta gärna johan.hansson@regionjh.se.

Om kunskapsstyrningen

Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården så att den är tillgänglig och används i varje vårdmöte.

Läs mer om Region Jämtland Härjedalens arbete med kunskapsstyrning.

Nyheter