Tillgänglighet

En viktig grundförutsättning är att hälsocentralerna har en god tillgänglighet dagtid och kan ta hand om det mesta av sjukvårdsbehoven då. Nationellt mäts tillgänglighet till primärvård i telefontillgänglighet (nollan) och läkarbesök inom sju dagar (sjuan).

Vi ser fördelar med att kunna tillgodose behov av vård samma dag. Därför finns det med i primärvårdens verksamhetsplan för 2018.

De flesta hälsocentralerna i Jämtland Härjedalen har någon form av lättakut eller öppen mottagning där de tar emot akuta ärenden utan tidsbokning, men öppettiderna kan variera.

Det är viss variation i arbetssätten hos hälsocentralerna:

  • några har öppen mottagning,
  • några har gått in i gemensamt arbetssätt med RETTS och akutliggare samt startat lättakut
  • och några har valt att lägga upp fler akuttider samma dag i planeringen.

Vi följer upp antal besök, till vilken yrkeskategori och hur övriga tillgänglighetsparametrar ser ut. Svegs hälsocentral lyfts ofta som ett gott exempel när det gäller tillgänglighet. Sveg har historiskt haft en låg telefontillgänglighet, men när lättakuten startade gick telefontillgängligheten upp till 100 procent. Och där ligger den kvar, så här ett och ett halvt år senare. 

Ambulanssjukvården är den resurs utanför sjukhuset som finns tillgänglig för akut sjukdom dygnet runt, året runt. Arbetet i Nära vård siktar mot att ge ambulansen förutsättningar att till större del än idag vara kvar i närområdet. Det ska ske genom att minska antalet långa ambulanstransporter till sjukhuset. Det innebär exempelvis att vi utreder behovet av närvårdsplatser.

Läs mer

Lättakuter på hälsocentralerna Länk till annan webbplats. (1177.se)