Läkemedelslänkar

Förskrivning av läkemedel

1177.se       

Biverkningsrapportering  

Läkemedelsinformationscentralen ELINOR - OBS: Tjänsten kostar ca 5000 kr per förfrågan som respektive enhet betalar!

FASS          

FAS UT3 För anv namn+lösenord, kontakta Madeleine Börjeflo

INFPREG kunskapscentrum för infektioner under graviditet

Licensansökan               

Läkemedel och amning

Läkemedel och fosterpåverkan         

Läkemedelsboken          

Läkemedelsverket          

PHASE-20 Symtomskattningsskala 

SBU            

SFINX Läkemedelsinteraktioner                   

Socialstyrelsen                                                            


Läkemedelshantering

Biverkningsrapportering                     

FASS          

Förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel, Svensk läkemedelsstandard 2021.2                      

Läkemedelsboken          

Läkemedelsverket          

PHASE-20 Symtomskattningsskala 

Vårdhandboken/Läkemedelshantering