Läkemedelslänkar

Förskrivning av läkemedel

1177.se       

Biverkningsrapportering  

Läkemedelsinformationscentralen ELINOR - OBS: Tjänsten kostar ca 5000 kr per förfrågan som respektive enhet betalar!

FASS          

FAS UT3 För anv namn+lösenord, kontakta Madeleine Börjeflo

INFPREG kunskapscentrum för infektioner under graviditet

Licensansökan               

Janusmed amning

Läkemedel och fosterpåverkan         

Läkemedelsboken          

Läkemedelsverket          

PHASE-20 Symtomskattningsskala 

SBU            

Janusmed interaktioner                   

Socialstyrelsen                                                            


Läkemedelshantering

Biverkningsrapportering                     

FASS          

Förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel, Svensk läkemedelsstandard                    

Läkemedelsboken          

Läkemedelsverket          

PHASE-20 Symtomskattningsskala 

Vårdhandboken/Läkemedelshantering       

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se