Läkemedelslänkar

Användbara beslutsstöd kring läkemedel    

Janusmed amning

Läkemedel och fosterpåverkan

INFPREG kunskapscentrum för infektioner under graviditet

Janusmed interaktioner  

NjuRen

Krossningsdatabas

Läkemedel och miljö

FASS          

FAS UT3 För anv namn+lösenord, kontakta Madeleine Börjeflo

Blandbarhetsdatabasen

Janusmed Riskprofil

Rekommenderade läkemedel för barn 2023-2024 Pdf, 744 kB.


Läkemedelshantering

Biverkningsrapportering                     

FASS          

Förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel, Svensk läkemedelsstandard                    

Läkemedelsverket          

Vårdhandboken/Läkemedelshantering   


Övrigt

Läkemedelsinformationscentralen ELINOR - OBS: Tjänsten kostar ca 5000 kr per förfrågan som respektive enhet betalar!

Läkemedelsboken          

Läkemedelsverket    

Licensansökan      

PHASE-20 Symtomskattningsskala 

SBU            

Socialstyrelsen                                                              


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se