Läkemedelslänkar

Användbara beslutsstöd kring läkemedel    

Janusmed amning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läkemedel och fosterpåverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

INFPREG kunskapscentrum för infektioner under graviditet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Janusmed interaktioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

NjuRen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krossningsdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läkemedel och miljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FASS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.          

FAS UT3 Länk till annan webbplats.För anv namn+lösenord, kontakta Madeleine Börjeflo

Blandbarhetsdatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Janusmed Riskprofil Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rekommenderade läkemedel för barn 2023-2024 Pdf, 744 kB, öppnas i nytt fönster.


Läkemedelshantering

Biverkningsrapportering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.                     

FASS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.          

Förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel, Svensk läkemedelsstandard Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.                    

Läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.          

Vårdhandboken/Läkemedelshantering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.   


Övrigt

Läkemedelsinformationscentralen ELINOR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - OBS: Tjänsten kostar ca 5000 kr per förfrågan som respektive enhet betalar!

Läkemedelsboken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.          

Läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.    

Licensansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.      

PHASE-20 Symtomskattningsskala Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

SBU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.            

Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.