Ansökan

Välkommen att lämna ansökan för att bedriva medicinsk fotvård i Jämtlands län.

Ansökan om godkännande kan lämnas in när som helst. För att bli godkänd måste vårdgivaren uppfylla de krav och villkor som Region Jämtland Härjedalen ställer. Meddelande om godkännande lämnas inom 60 dagar efter att ansökan inkommit.

För att bli en del av vårdutbudet för medicinsk fotvård krävs även ett avtal med Region Jämtland Härjedalen. Ett avtal tecknas i ett andra steg, efter att godkännandet ha meddelats leverantören.

Regionen redovisar alla dokument för uppdraget i förfrågningsunderlaget här till höger.

Så gör du:

  • Läs förfrågningsunderlaget med tillhörande policys och styrdokument
  • Skriv ut, fyll i och skicka in ansökningsblanketten
  • Invänta svar om godkännande (högst 60 dagar)
  • Vid godkännande tecknas avtal med Region Jämtland Härjedalen