Förskrivning av läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Z-läkemedel 2022-2023

Tandvårdens läkemedel 2022-2023

Antidoter Östersunds sjukhus

STRAMAs Regnbågshäfte

Rutiner för förskrivning

Anafylaxibehandling

ATC-kodskopplade varningsmärkningar i Cosmic

Den gemensamma läkemedelslistan

Fria läkemedel till patienter med allvarlig psyskisk störning

Licensansökan för läkemedel

Läkemedel till personer utan tillstånd

Läkemedel utan förmån

Medicintekniska produkter

Palliativa läkemedel, ordination och hantering

Preventivmedel till unga kvinnor

Preventivmedel till asylsökande kvinnor

Uppmärksamhetssignalen i COSMIC - Rutin för dokumentation

Smittskyddsläkemedel

Spädningsschema antibiotika


Arbetsplatskoder

Hantering av arbetsplatskod på recept


Dosdispensering och Pascal

Anvisningar för dosdispenserade läkemedel i Norra regionen

Dosleverantör - Svensk Dos Pdf, 105.8 kB.

Mer information om Svensk Dos

Pascal i Cosmic Powerpoint, 1.4 MB.

Rutin för ordinationsverktyget Pascal

Kontinuitetsplan vid utebliven leverans av dosdispenserade läkemedel


Läkemedelsgenomgång, läkemedelsberättelse

Enkel läkemedelsgenomgång/läkemedelsavstämning

Utskrivningsinformation/utskrivningsbesked med läkemedelsberättelse

Fördjupad läkemedelsgenomgång


Äldre och läkemedel

​God läkemedelsbehandling hos äldre i öppenvård i Jämtlands län

Regionens akutväska

Läkemedel i förråd vid SÄBO. Akuta tillstånd

Läkemedel i förråd vid SÄBO. Generell ordination

Läkemedelsrelaterade problem som orsak till inläggning på medicinavdelning vid Östersunds sjukhus

Phase-20 - skattningsskala för möjliga läkemedelsrelaterade symtom

Self Medication Assesment

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre Pdf, 716.1 kB.


Behandlingsmål

Behandlingsmål för förskrivning i öppenvården