Provtagningsanvisningar

Allmäna anvisningar

Analysförteckning Region JH  (Provtagningsanvisningar)

Skickeprovsregister (länk fungerar endast inom RJH:s datanät)

Prislista

Provtagningsanvisningar Region Västerbotten

Provtagningsanvisningar Folkhälsomyndigheten

COSMIC support. Telefon 063-15 54 00 (254 00)

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214