Samverkan

För att uppnå bästa tillgänglighet och effektivitet behöver vi arbeta tillsammans – framför allt i glesbygd, där avstånden är stora och resurserna sammantaget är mindre utifrån befolkning.

Sedan tidigare har det funnits samverkansmöten mellan kommunerna och primärvården. Till de mötena har nu även chefer i ambulanssjukvården bjudits in att delta.

Vi utreder också samlokalisering som förutsättning för smidigare flöden och bättre samverkan, exempelvis i Härjedalen.

Hemsjukvårdsavtalet är en samverkan mellan kommunerna och regionen. Det innebär exempelvis att kommunens sjuksköterskor utför primärvårdsbedömningar på kvällar och nätter.

I Härjedalen kommer vi – från och med 1 december i år – att börja samarbeta med legitimerad personal i IVPA (I väntan på ambulans). Inför det genomför vi utbildningar för personal på hälsocentralen. Vi utreder också om det är möjligt med en vidareutveckling för att utöka samarbetet även till jourtid.