Strama - Samverkan mot antibiotikaresistens

Patientens rätt till bästa infektionsbehandling i en sjukvård som motverkar antibiotikaresistens

Utbildningar och information

Antibiotika eller inte?

Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont

Patientinformation om antibiotika och förkylning (även halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr och svinkoppor på sju olika språk)

Antibiotikasmart

Antibiotikaförskrivning - statistik

Receptförskrivning antibiotikaPDF - Region Jämtland Härjedalen

Receptförskrivning antibiotikaWord - Riket och länen

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens inom humanmedicin