Primärvård

Kommande projekt mellan SKL, Socialstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen:

Idag använder inte regionens primärvård ICD-10-SE. Ett projekt har startat mellan Socialstyrelsen och SKL för införandet av kodning enligt ICD-10-SE även inom primärvård.

Med klassifikationer kan personal i vård och omsorg dokumentera information om patienter, klienter och brukare på ett systematiskt och enhetligt sätt.

Socialstyrelsen har ansvaret för flera nationella och internationella hälsorelaterade klassifikationer. Klassifikationer är system för indelning av objekt i grupper som har likartade egenskaper.

Klassifikationerna behövs för att man ska kunna följa orsakerna till att människor kontaktar vården eller socialtjänsten, vilka åtgärder som vidtas och vilka resultat de ger samt hur spridda olika sjukdomar är. Målet är att olika professioner och verksamheter i vård och omsorg ska använda gemensamma klassifikationer, begrepp och termer så långt det är möjligt.

Här kan du ladda ner Socialstyrelsens nu gällande klassifikationer av diagnoser, funktionstillstånd och funktionshinder, vårdåtgärder samt socialtjänstens insatser och aktiviteter. Här finns även kodningsanvisningar och information om hur du går tillväga vid önskemål om nya koder i ICD-10-SE och KVÅ

Socialstyrelsens information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.