Läkemedel och äldre och äldre

Information om äldre och läkemedel

Allmän information om äldre och läkemedel finns i läkemedelsboken. Där finns också information om äldre och biverkningar.

Ett verktyg för att upptäcka läkemedelsinteraktioner finns här (man behöver skaffa inloggning första gången – går fort) Man kan också söka efter interaktioner med annat än läkemedel, t.ex. rökning och alkohol.

Läkemedelskommittens samlade dokument om Äldre och läkemedel återfinns här.

Verktyg att använda i samband med läkemedelshantering:

*Samverkansdokument om God läkemedelsbehandling hos äldre.

*Smärtskattning vid kognitiv svikt – Abbey pain scale.

*Skattning av läkemedelsrelaterade problem – Phase 20.

*Bedömning av patientens förmåga att hantera sina läkemedel säkert – SMA Pdf, 23.1 kB.

*Formel för uträkning av kreatininclearence.

*FAS-ut 3 – Information om nertrappning och utsättning av läkemedel. Innehåller även råd om läkemedel vid vård livets slut.

*Lathund för "Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre"

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se