Grundutbildning FaR-förskrivning

Digital träff 16 oktober kl 13.00 - 16.00
Via Teams. Länk mailas ut några dagar innan.

Nu finns en möjlighet att delta på grundutbildning i höst för FaRförskrivningvia Teams. Ssyftet med utbildningen är att ge kunskap och inspiration till att använda fysisk aktivitet som behandling genom metoden Fysisk Aktivitet på Recept (FaR).

För vilka?
Utbildningen riktar sig till all legitimerad personal som vill lära sig mer om FaR som behandlingsmetod. Utbildningen passar dig som är ny vad det gäller FaR-förskrivning eller dig som upplever ett behov av uppfräschande, grundlig information rörande förskrivning.

Vi går bland annat igenom: Fysisk aktivitet som behandlingsmetod, vad FaR är, hur man förskriver i Cosmic samt när det kan vara lämpligt att göra ordinationen.

För anmälan se anmälningsformuläret nedan.
30 platser.

Välkomna!

Frågor?
Kontakta Cecilia Andersson Samordnare för fysisk aktivitet Folkhälsoenheten
E-mail: cecilia.andersson@regionjh.se

Anmälan 16 oktober via Teams
Det finns 28 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 13 oktober klockan 23.30.
Personuppgifter:
Personuppgifter: