Ändring av cut-off på allergianalyser

Gränsen för positivt resultat vid analys av enskilda allergener sänks till 0,10 kUA/L. Värde <0,10 är negativt/ej påvisbart. Det har sedan tidigare varit känt att lägre värden än tidigare gräns 0,35 kUA/L kan ha betydelse för vissa ämnen, vilket hittills också framgått av medföljande analyskommentar till negativa provresultat.

Allergenmixar berörs ej av ändringen. Som tidigare referensvärde <0,35.

Ändringen genomförs efter justerad rekommendation från reagenstillverkaren, och är även genomförd på ett flertal andra svenska laboratorier som använder samma metod (Phadia).

Då detta är ett omfattande arbete för laboratoriet kommer ändringen att genomföras succesivt för alla allergener under april 2022.

Positivt/påvisat IgE i serum är inte liktydigt med kliniskt betydelsefull allergi.

Om individen har IgE-ak mot ett allergen men ej symtom betraktas individen som sensibiliserad. För att en individ ska betraktas som allergisk måste denna ha både IgE-ak och typiska allergiska symtom mot samma ämne. Negativt IgE i serum utesluter inte annan typ av överkänslighet.