Legionella-antigen i urin

På grund av leveransproblem från leverantören kan vi inte utföra analysen avseende Legionella-antigen i urin. Vid misstanke om Legionella-infektion rekommenderas istället prov för Legionella-PCR som utförs på mikrobiologen i Umeå – se provtagningsanvisningar på

https://webappl.vll.se/provtagningsanvisningar.

Pnuemokock-antigen i urin kan fortfarande utföras som vanligt.

Mvh Laboratoriemedicin

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se