Ny Automation på Laboratoriemedicin tas i bruk vecka 13

Detta är sista etappen i projektet med både ny instrumentering samt en helt ny automationsbana som vi informerat om tidigare. Under inkörning, uppstart och upplärning av automationen kan det finnas viss risk för störningar. Vi gör allt för att inte vår service och svarstider ska påverkas. Vi återkopplar om det blir större påverkan.

Påminner igen om att för att automationen och flödet skall fungera så bra som möjligt så kommer det att vara extra viktigt att:


• Ange korrekt provtagningstid
• Applicera etiketter korrekt (etiketten ska sitta rakt och ej för långt ner på röret)
• Ta korrekt mängd provmaterial
• Försluta korkar väl
• Kom ihåg att skicka remisserna när provet är taget

Kontaktperson: Magnus Björklund, Tel. 063 153304