Ny metod för SARS-CoV-2, Influensa och RSV

Från och med Torsdag v.17 kommer laboratoriemedicin ta Alinity m systemet från Abbott i bruk för samtidig detektion av SARS-CoV-2, Influensa A, Influensa B och Respiratoriskt Syncytialvirus (RSV).

Detta innebär att de två analyserna för endast Corona eller Influensa/RS inte längre blir beställbara, utan ersätts med Corona/Influensa/RS i COSMIC.

Systemet bygger på ett kontinuerligt arbetsflöde med så kallad ”random access” av prover och ger jämnare flöde med kortare svarstider. Provtagningsanvisningen och provtyp förblir oförändrad. Provsvar kommer i fortsättningen lämnas kontinuerligt under dagen och inte i block som tidigare, med reservation för viss variation under en inkörningsperiod

Analytisk känslighet är i samma nivå som tidigare analys, för alla fyra agens.

Vid frågor kontakta

Peter Drobni, Molekylärbiolog

073 8441674