Nu är nya Hjälpmedelshandboken här

Nu är den nya Hjälpmedelhandboken publicerad. Den innehåller viktiga och styrande rutiner och information till förskrivare av hjälpmedel i Jämtlands län baserat på gällande lagstiftning och lokala politiska beslut.

Vi vill passa på att tacka referensgruppen som varit med i arbetet att utforma Hjälpmedelshandboken.

Här hittar du Hjälpmedelhandboken.

Om ni saknar något eller känner att något behöver läggas till mejla förslaget till jessica.isaksson@regionjh.se

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214