Migrationshälsa - Hälsoguider

Det är viktigt att alla har samma rätt till information om hälsa!
Region Jämtland Härjedalen har därför startat ett projekt med hälsoguider med syfte att vägleda, inspirera och stötta människor till att må bra. Hälsoguiderna är utbildad av personal från Folkhälsoenhetens Migrationshälsa och genomför kostnadsfria träffar och föreläsningar på deltagarnas modersmål.

För mer information om hälsoguider

För mer hälsoinformation till patienter/medborgare inom migrationsvård


 

 


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se