Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Nya avtal för tyngdtäcken

Vi har nu fått nya avtal gällande tyngdtäcken, Region Norrbotten har ansvarat för denna upphandling.

Avtalet startade 15 april och arbetet med förändringar i sortimentet har precis kunnat påbörjats.

Vissa täcken finns kvar i sortiment och andra kommer att utgå, några nya har tillkommit.

Vissa förändringar syns redan i WebSesams varukatalog men kommer att ändras allt eftersom vårt sortimentsarbete fortskrider.

Vi återkommer med nya sortimentsförteckningar och guider samt inbjudan för visning/utbildning så fort vi kan.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara