Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Nytt sortiment gånghjälpmedel

Från och med 1 maj har vi nya avtal på kryckor, gåstativ, gåbord samt RA rollator för utebruk.

Delar av sortimentet är dessvärre överprövat varpå fullständig produktinformation/lathund kommer senare när allt är klart.

På köpehjälpmedel (det vill säga icke individmärkta produkter) så pågår nu en utfasning av det gamla sortimentet och det nya är på väg in eller har redan kommit.

Därför är det extra noga att de närmaste veckorna vara extra uppmärksam på saldot som ni finner i webSesam.

När saldot på en gammal artikel = 0 så innebär det att vi inte kan leverera.

Artiklarna inaktiveras i webSesam fortlöpande när de slutförbrukats.

Här kommer en lista på gällande artikelnummer:

Produkt:                                                         Utgående nr:     Nytt nr:

Kryckkäpp std

33688

38873

Kryckkäpp lång

33690

38875

Kryckkäpp kort

33689

38874

Kryckkäpp Junior

36719

11246

Kryckkäpp Barn

11247

11247

Kryckkäpp fast höjd

13858

38880

Kryckkäpp fast profilhandtag Hö


38881

Kryckkäpp fast profilhandtag Vä


38882

Kryckkäpp std anatomisk mjuk Hö

10199H

38876

Kryckkäpp std anatomisk mjuk Vä

10200

38878

Kryckkäpp lång anatomisk mjuk Hö


38877

Kryckkäpp lång anatomisk mjuk Vä


38879
Stödkäpp Profil Hö

11242

11242

Stödkäpp Profil Vä

11243

11243

Axillarkrycka kort

11254

11254

Axillarkrycka std

11255

11255

Gåbock (Kvadrant) Junior

12513

12513

Gåbock (Kvadrant) Vuxen

12514

12514

Gåstativ (Betastöd) Junior

11261

11261

Gåstativ (Betastöd) Vuxen

11260

11260

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara