Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Platser kvar

Det finns några få platser kvar till morgondagens sortimentsvisning. Mattias Skog från Sunrise Medicals kommer att visa ett urval av JAY-ryggar, bälten och selar samt stårullstolen Levo med elektrisk uppresning.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214