Problem att ansluta till nyhetsbrev

Vi har haft problem med att ansluta prenumeranter till vårt nyhetsbrev efter införandet av den nya hemsidan. Nu är problemet löst.

De som försökt ansluta till vårt nyhetsbrev efter 1 maj 2017 måste därför gå in och begära att få bli prenumeranter igen.

För gärna detta vidare till era kollegor som på grund av detta kanske inte får nyhetsbrevet.

Tack på förhand.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214