Avtal och övenskommelser

Ansvar för hälso- och sjukvård i Jämtland Härjedalen

Palliativ vård
Länsplan för palliativ vård utarbetades 2008. Inga avtal finns. 2009-11-20 SVOM-presentation av länsplanen. (Program för god äldreomsorg — registrering i kvalitetsregister).

Dos-dispensering av läkemedel
Norrlandstingen har gemensam överenskommelse för insättande av dosdispensering.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214