Avtal och övenskommelser

Nutrition

"I länet finns ett gemensamt beslut kring nutritionsvård för vuxna. Socialstyrelsens kunskapsstöd är basen för nutritionsvården.

 I utbildningssystemet Saba Cloud kan regionens och kommunernas personal lära mer om nutritionsvårdsprocessen. Där finns också beskrivande patientfall. För att lära mer om förskrivningssystemet LMN finns en film publicerad.

Här nedan kommer de dokument som hör till nutritionsvårdsprocessen att samlas.

Mat för äldre, broschyr


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se