Avtal och övenskommelser

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer
Ansökan om statliga medel för resurscentra för länet. Östersunds kommun är värdkommun och gör ansökan för länet.

Anhörigstöd i Jämtlands län

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214