Zefyren

Zefyren är en träningsanläggning för anställda i Region Jämtland Härjedalen. Du som gör praktik eller är pensionerad från en tidigare anställning inom Region Jämtland Härjedalen är också välkommen.

För att komma in på Zefyren använder du ditt SITHS-kort med tillhörande fyrsiffrig kod.

Som pensionär kommer du in med en kod, kontakta friskvårdskonsulenten för aktuell kod.

Som pensionär är du i första hand hänvisad till träning på egen hand i gymmet, cirkelträningen eller MyMOWO. I gruppträningen deltar du i mån av plats och på drop in- plats.

Det är inte tillåtet att ta med sig anhöriga eller vänner som inte tillhör dessa grupper.

Som besökare på Zefyren omfattas du av den försäkring som ditt anställningsskydd ger. Du som är pensionär eller gör praktik omfattas av en extra försäkring som tecknats för Zefyren.

Zefyren är certifierat som ett dopingfritt gym genom nätverket "100% ren hårdträning". Nätverket arbetar för att öka kunskapen om doping och dess negativa konsekvenser samt att förebygga missbruk av dopingpreparat.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214