Inbjudan till Informationsseminarium om ST

Vad är HSLF-FS 2021:8 och SOSFS 2015:8?

Hur upprättar jag ett ST-kontrakt?

Utbildningsprogram - upprätta och revidera?

Hur arbeta med kontinuerlig kompetensvärdering?

Info-seminarium om ST

Datum: Onsdag 2 oktober 2024 kl. 8:30-16:30
(gemensam förmiddag, eget arbete på eftermiddagen)

Lokal:  Snäckan, Östersunds sjukhus.

Informationsmängden kring ST är betydande. Här erbjuds Du som ny ST-läkare att tillsammans med din handledare arbeta med frågor som rör din ST under handledning av övergripande ST-studierektorer. Passa på att, tillsammans med din handledare, upprätta eller revidera utbildningsprogrammet och färdigställa ST-kontraktet med stöd av oss övergripande ST-studierektorer.

Det är viktigt att Du som ny ST-läkare har förberett dig genom att börja skissa på ditt ST-utbildningsprogram innan vi ses för att få ut maximalt av dagen.
Läs gärna igenom din specialistförenings målbeskrivning och ta med den!

Målgrupp: Blivande och nyblivna ST-läkare och ST-handledare inom Region Jämtland Härjedalen och Hälsoval Jämtland Härjedalen samt enhetschefer med ansvar för ST-läkare.

Innehåll: Information om ST-författningen och vilka lokala riktlinjer som gäller. Utrymme att lyfta egna ST-frågor. Tid är avsatt för att ST-läkare och handledare tillsammans ska kunna arbeta med, skriva eller revidera utbildningsprogram och se över verktyg för kompetensutvärdering.

Kursbok: ST-boken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Björgel m fl. Saknas den på din enhet så kan Medicinska biblioteket hjälpa till med inköp.

Kurskostnad: FoU-enheten täcker kurskostnaden men den egna enheten står för din lön. Förmiddagsfika ingår. Lunch betalar du själv.

Anmälan: Via formulär nedan, senast 3 september 2024. Glöm inte meddela ev. födoämnesöverkänslighet!

ST-läkare och handledare anmäler sig separat!

Bekräftelse på anmälan kommer direkt när du skickar in din anmälan.

Bekräftelse på om du har fått en plats kommer inom några dagar efter sista anmälningsdatum.


Vid frågor eller funderingar nås vi via FBL STStudierektorovergripande@regionjh.se

Varmt välkomna hälsar vi övergripande ST-studierektorer Pierre de Flon och Yulia Stennikova.

Sista anmälningsdag är den 3 september klockan 23.58.
Personuppgifter
Personuppgifter
Yrkeskategori: * (obligatorisk)
Yrkeskategori:

År och månad i formatet ÅÅÅÅ-MM Om ej ST-läkare skriv XXX
Författning
Enligt vilken förordning gör du din ST?
Författning

Specialkost, allergier, hjälpmedelsbehov, etc.