Kurs i Klinisk kommunikation för ST-läkare 2024

Datum: 14-16 oktober + 21 november 2024. (egen tid för hemuppgifter tillkommer enligt nedan)

Lokal: Lagmanen, Köpmangatan 21, Östersund

OBS! Anmälan är BINDANDE. Sista anmälningsdag, söndag 1 september 2024.

Vårdarbete består av ständiga möten och utfallet är beroende av medarbetarnas förmåga att kommunicera. I målbeskrivningarna för ST-läkare slås fast att kommunikativ kompetens är ett av de obligatoriska kraven för att erhålla specialistkompetens och för kliniska specialiteter är genomgången kurs en obligatorisk utbildningsaktivitet för att uppfylla delmålskraven.

Kursen är utformad enligt målbeskrivningen HSLF-FS 2021:8 delmål STb1, "Kommunikation med patienter och närstående".

För dig som planerar att ansöka om specialistbevis enligt SOSFS 2015:8, i någon klinisk specialitet (inklusive klinisk fysiologi och radiologi), är kurs i klinisk kommunikation obligatorisk, delmål b1.

Kursen utgår från metoden patientcentrerad kommunikation, den så kallade Kalymnosmodellen (JH Larsen). Kursinnehållet bygger på korta teoripass varvade med praktiska konsultationsövningar och videoinspelade rollspel/ patientkonsultationer.

Under kursen lyfter vi också diskussioner kring situationer med mer komplicerande faktorer som påverkar kommunikationen med patient och närstående.
För mer detaljerad beskrivning se Kursplan Kurs i Klinisk kommunikation för ST-läkare i Teams ST forum/utbildning, kanalen Kurser ST-läkare i kursmappen under fliken Filer.

I kursplanen beskrivs också de hemuppgifter som ingår i kursen närmare. Det är en hemuppgift inför kursstart (beräknad tidsåtgång 3 timmar) och en hemuppgift med videoinspelning inför kursdag 4 (beräknad tidsåtgång 5 timmar). Du ansvarar själv för att få den tiden avsatt. Planera för det redan vid anmälan.

Kostnad:
Kursen bekostas av FoU-enheten i Region JH och är därför kostnadsfri för ST-läkare med anställning inom Region JH inklusive Hälsovalet. Din klinik betalar din lön under kurstiden.

Anmälan: Via formulär nedan, senast söndag 1 september 2024.

Platsantalet är begränsat till 24 deltagare. Om anmälningarna överstiger maximalt platsantal, upprättas en reservplatslista där kortast tid kvar till ansökan om specialistbevis prioriteras.
Definitiv bekräftelse om du erhållit kursplats eller reservplats kan förväntas inom cirka en vecka efter sista anmälningsdagen.

OBSERVERA att anmälan är bindande. Om du lämnar återbud och din plats inte kan fyllas av en reserv eller om Du uteblir från en tilldelad kursplats får din klinik betala kostnad på 7 500 kr.

Vid eventuella frågor kontaktar du kursledningen genom mail till vår FBL (Funktionsbrevlåda)

Varmt välkommen med din anmälan!
Hälsar ST-studierektorerna kursledningen och handledarna genom

Pierre de Flon
Övergripande ST-studierektor, Region Jämtland Härjedalen

Sista anmälningsdag är den 1 september klockan 23.58.
Personuppgifter
PersonuppgifterArbetsgivare: * (obligatorisk)
Arbetsgivare:
Kursintyg: * (obligatorisk)
Kursintyg:Ange i formatet ÅÅÅÅ-MM


Extern referens eller intern beställarreferens:

Er fakturaadress:
Ert organisationsnummer:

Specialkost, allergier, hjälpmedelsbehov, etc.
Godkännande/Samtycke: * (obligatorisk)
Godkännande/Samtycke:

Reservanmälan
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 5 september klockan 23.50.