Ledarskap och konflikthantering

Datum: 19-20 september 2024

Lokal:  Hörsalen, Tysta vägen 16, Östersunds sjukhus

Målgrupp
Utbildningen uppfyller del av delmål a1 enligt SOSFS 2015:8 och del av delmål STa5 enligt HSLF-FS 2021:8.

Kursbeskrivning
Under två kursdagar får kursdeltagarna fördjupa sig i följande ämnen:

  • Ledarskap i läkarrollen
  • Grupprocess&Ledarskap
  • Kollektiv Intelligens
  • Kommunikation & Konflikthantering

Vi varvar föreläsning med gruppdiskussioner och reflektion där fokus är praktisk nytta och deltagarnas vardag.

Kursledare
Ann Ljusberg, Utvecklingskonsult

Examination
Aktivt deltagande under pågående kurs är krav för godkänd utbildning. Vid eventuell kort frånvaro ska kompletterande uppgifter överenskommas i samråd med studierektor och kursledare. Omfattande frånvaro kan medföra krav på nytt deltagande vid ett annat tillfälle.

Kostnad
Kursen bekostas av FoU-enheten i Region JH och är därför kostnadsfri för ST-läkare med anställning inom Region JH inklusive Hälsovalet. Din klinik betalar din lön under kurstiden.

Anmälan
Via formulär nedan, senast 26 maj 2024.

Besked om erhållen kursplats skickas ut inom ca en vecka efter sista anmälningsdag. Då vi nu håller till i hörsalen kan du räkna med att du får plats på kursen när du väl anmält dig.

Denna utbildning är en sammanslagning av två tidigare kurser: Ledarskap och Medarbetarskap och vårdkedjan. Har du redan gått kurs i Ledarskap 20 – 21 januari 2022 behöver du komplettera med delar av kursen som rör sig om medarbetarskap och konflikthantering. Anmäl dig då endast till dag 2 av denna utbildning.

OBSERVERA att anmälan är bindande. Om Du lämnar återbud och din plats inte kan fyllas av en reserv eller om Du uteblir från en tilldelad kursplats får din klinik betala kostnad på 1800 kronor.

Varmt välkommen med din anmälan hälsar kursledningen.
Vid eventuella frågor kontaktar du kursledningen genom mail till vår FBL STstudierektorOvergripande@regionjh.se

Anmälan

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 26 maj klockan 23.59.