Analys av prov från intraosseös provtagning

Klinisk kemi och transfusionsmedicin accepterar tills vidare ej blodprover från intraosseös provtagning eftersom provmaterialet riskerar skada verksamhetskritiska analysintrument och analysresultaten saknar tolkningssäkerhet.


Om vården bedömer det nödvändigt att på egen utrustning analysera intraosseösa prover bör instrument med engångskasetter (t ex Hemocue) nyttjas och resultat tolkas med försiktighet eftersom provmaterialet i flera avseenden avviker från blod och kan vara uppblandat med intraosseöst given vätsketerapi.