Transport av prov till laboratoriet

Inom sjukhuset
Proverna transporteras snarast till Laboratoriemedicin i avsedd transporthylsa eller transportbox/låda. I väntan på transport till laboratoriet förvaras proverna stående. För hållbarhet, se Analysförteckning Öppnas i nytt fönster..


Via slingbil eller buss
Proverna packas i Sofiabox. I boxen sorteras prover stående i papplådor för mikrobiologi, blodcentral samt kemi. Frysta prover packas i separat frysbehållare. Pappersremisser sorteras i plastfickor. Lås boxen!


Via Internpost
När prover ska skickas med internpost är det viktigt att förvissa sig om att transporttiden inte blir för lång. För hållbarhet, se Analysförteckning. Proverna stoppas i transporthylsor med absorberande material. Prover och remisser skickas i vadderat kuvert, märk kuvertet med mottagare.


Via post till Laboratoriemedicin Östersund
När prover ska skickas med post är det viktigt att förvissa sig om att transporttiden inte blir för lång. Skicka inte prov på fredagar eller dag före helgdag. Använd en postlåda som töms samma dag. För hållbarhet, se Analysförteckning. Proverna stoppas i transporthylsor med absorberande material. Prover och remisser skickas i vadderat kuvert, märk kuvertet med: 

  • ”UNDANTAGET MEDICINSKT PROV”
  • Avsändare och mottagare