Laboratoriets kriterier för att acceptera och avvisa prover

I möjligaste mån utförs anlays av mottagna prover. Laboratoriemedicin måste dock följa metodbeskrivningar och uppsatta analysförteckningar för respektive analys.

Nedanstående faktorer kan påverka analyssvar och patientsäkerhet vilket kan medföra att analys ej utförs:

  • Avsaknad av eller felaktigt ifyllt namn och/eller personnmmer på remiss och provtagningskärl
  • Avsaknad av provtagarens underskrift vid blodgruppering/förenlighetsprövning
  • Koagel i EDTA-rör
  • För lite/mycket provmaterial
  • Felaktigt provtagningskärl/rör
  • För lång transporttid
  • För lång tid mellan provtagning och centrifugering
  • Förvaring vid felaktig temperatur
  • Prov taget i infusionsarm