Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Telefontider på Hjälpmedels- och förrådsenheten

Nu inför vi telefontider på Hjälpmedels- och förrådsenhetens kundtjänst.

Från och med imorgon, fredag 13 december, är vår telefon 063-147710 öppen måndag-fredag kl. 8.30-11.30 samt 13.00-15.00.

Vid akuta ärenden utanför telefontid, skicka e-post till MA@regionjh.se.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214