Risk med duschstol Sorrento

Från Läkemedelsverket publicerades "Risk för att duschstol Sorrento beninfästning viker sig" den 23/1.

Det gäller inte alla Sorrento utan de som tillverkades före 1 Juni 2016. För Region Jämtland Härjedalen handlar det om max 1035 st, varav flera redan kan vara kasserade.

Vi på Hjälpmedels- och förrådsenheten har redan påbörjat arbetet med Invacare och planerar för genomförande av byten.

Om ni har duschpallar i egna förråd så ska dessa inte lämnas ut om de inte är förstärkta.
Vänd på pallen och se om den är förstärkt eller ej. (Se bild ovan)

Skicka i så fall in dem till oss och märk dem med "Retur FSN Sorrento". Skriv också vart de kommer ifrån så att vi kan skicka utbytespallar till er senare.

Vi går ut med mer information när formerna för genomförandet av byten är fastställda.

Vid frågor kontakta veronica.bergman@regionjh.se eller katarina.agerberg@regionjh.se