Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Vilka produkter beställs med vilket kundnummer?

Vid beställning och förskrivning av förbrukningsmaterial och hjälpmedel används olika kundnummer beroende på vilken produkt du ska förskriva. Använder du kundnummer mot fel lager kommer du ej kunna genomföra förskrivningen alt få upp ett felmeddelande.

Du behöver, dels för att komma åt produkten i WebSesam, dels för att rätt område/enhet ska debiteras för kostnaden, välja det kundnummer som hör till både produkten och rätt fakturareferens.

Som förskrivare kan du ha tillgång till många olika kundnummer beroende på var du arbetar och vilken behörighet du har. Det är upp till varje förskrivare att ta reda på vilket kundnummer som ska användas för vilken beställning.

  • Vid beställning från Centralförrådet används kundnummer med ett C framför.
  • Vid beställning från Hjälpmedelscentralen används kundnummer med enbart siffror.

Nedan är exempel på produktområden och vilket lager och därmed vägledning till vilket kundnummer som ska användas.

Centralförrådet

Hjälpmedelscentralen

Antitrombosstrumpor

Kompressionsstrumpor

Sårstrumpor

Madrasser

Inkontinenshjälpmedel

Höftskyddsbyxor

Näringsdrycker

Glid-/Drag-lakan

Diabetestekniska hjälpmedel

Positioneringskuddar

Du ändrar lättast ditt kundnummer från början av din förskrivning.

Logga in med ditt personliga inlogg/användarnamn.

Loggar du in via WebSesam går du till kundorder som du hittar till höger i marginalen på förstasidan.

Gör du ett uthopp från Cosmic kommer du till denna sida. Tryck då på beställ.

I nästa vy väljer du om du ska förskriva till en patient (då fyller du i personnumret i den tomma rutan till höger, detta är redan gjort när du gjort uthopp från Cosmic) alternativt beställa till enhet (då byter du i rullisten till vänster från patient till vårdenhet och kundnumret du väljer i listan nedanför måste också skrivas in i den tomma rutan till höger om vårdenhet).

Därefter väljer du kundnummer i rullisten (här märkt kund/leveransadress.)

Tryck därefter fortsätt.

Se även manualerna i WebSesam under allmän info.

Ditt förinställda/ default kundnummer kan ändras. Vill du byta det som kommer upp automatiskt, till något av de andra kundnummer du har tillgång till, kan du kontakta hjälpmedels- och förrådsenhetens kundtjänst (063-147710 alt. sesam2@regionjh.se )

Har du frågor eller behöver mer information kan du kontakta systemansvarig:

Birgitta Isander tel: 063-154680 alt. e-post birgitta.isander@regionjh.se

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara