24/4 Föreläsning - Livet och arbetet på Frösö sjukhus

Hörsalen vid sjukhuset

År 1915 öppnade Östersunds hospital, senare Frösö sjukhus, och en ny era i länets historia var inledd. Personer som tidigare vårdats hemma eller av socknen skickades i stället till den stora statliga anläggningen på Frösön. Varför byggdes så många stora institutioner under den här tiden? Hur var livet och arbetet organiserat under de första decennierna av sjukhusets historia?

Föreläsaren har fått in ett helt nytt arkiv med fina personalbilder som kommer att visas.

Föreläsare: Sara Grut, 1:e antikvarie, Riksarkivet Östersund.

Plats: Hörsalen vid sjukhuset Östersund

Datum och tid: onsdag 24/4 kl 1730-19 ca

Kostnad: 50 kr som du betalar till Personalföreningens bankgiro 499-0305 senast 24/4

Det går bra att ta med en ej anställd i RJH. Kostnad: 50 kr som du betalar till bg 499-0305. Skriv vem du betalar för. Anmäl i formuläret nedan. På "arbetsplats" kan du skriva t ex "kompis till ...." och din email. Gör en anmälan per person.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 24 april klockan 13.01.