Cardizem Retard och Cardizem Unotard slutar tillhandahållas

Cardizem Retard och Cardizem Unotard (diltiazem) kommer att sluta marknadsföras i Sverige under 2024.
Cardizem Retard 90 mg beräknas ta slut 2024-05-31 och övriga produkter beräknas ta slut 2024-12-31.