Fucithalmic ögonsalva 1%

Fucithalmic ögonsalva är restnoterat och återkommer preliminärt i mitten av 2025. Läkemedlet saknar direkt utbytbara alternativ.

Det finns möjlighet till licensförskrivning av Fucithalmic ögondroppar. Läkemedelsverket har utfärdat ett särskilt tillstånd, vilket innebär att det inte behövs enskild licens om beviljad generell licens finns.

Region Jämtland Härjedalen har beviljad licens på:Fucithalmic ögodroppar 10 mg/ml.
Tillståndsinnehavare: Amdipharm Limited. Denmark. Licensens referensnummer är 2024702138.
Mall finns i Cosmic under Icke godkända läkemedel.