Estradiol för systemiskt bruk, långvarig brist

Läkemedel innehållande estradiol för systemiskt bruk vid klimakteriebesvär har haft tillgänglighetsproblem under flera års tid.

När det gäller ekvipotens, det vill säga vilken dos av estradiol administrerat på ett visst sätt motsvaras av annat administrationssätt, finns inga exakta sätt att beräkna.

För att underlätta vid restnoteringar kan tabellen ”Ungefärlig ekvipotens av olika beredningsformer av östrogen* användas som vägledning. Tabellen finns på sidan 6 i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation:

Läkemedel vid klimakteriesymtom, menopausal hormonbehandling (MHT) – Behandlingsrekommendation (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats.