Ändring av ordination och administreringssätt för syrgas

8 februari sker en förändring av syrgasmallarna i Cosmic för slutenvården. De tre mallar som finns idag kommer ersättas av en ny mall.

Syrgas kommer nu ordineras Enligt särskild ordination (e.o.). Mallen innehåller mer information (material och dos information), än tidigare.

Eftersom e.o ordination saknar utdelningstillfällen, måste dessa skapas. Detta görs vid varje arbetspass: morgon, eftermiddag och natt av sjuksköterska, som tidigare rutin.

För mer information, se Ändring av ordination och administreringssätt för syrgas - Insidan (regionjh.se) Länk till annan webbplats.