Affisch för information till patienter angående screening för VRE

Varje enhet ansvarar för information till patienter kring den nya rutinen för screening av VRE se rutin VRE screening på Östersunds sjukhus. Länk till annan webbplats.

För att underlätta informationen till patienterna har en affisch tagits fram.

Vg se nedan, den som heter ”TRYCK” används vid beställning av utskrifter från Regiontryckeriet och versionen som heter ”UTSKRIFT” kan skrivas ut på vanlig skrivare som har A3-format som valmöjlighet.

Affisch A3 pat.info VRE TRYCK Pdf, 81.5 kB.

Affisch A3 pat.info VRE UTSKRIFT Pdf, 81.2 kB.