Information från Vårdhygien

I Region Västernorrland pågår ett utbrott av Clostridioides difficile (CD) av en speciellt smittsam stam kallad 027.

Om ni tar emot någon patient från den regionen så var uppmärksam på om patienten har diarré eller andra symptom som kan associeras till CD-infektion.

Var liberal med provtagning och isolera patienten vid misstanke. Det är viktigt att följa gällande vårdrutiner avseende patienter med misstänkt eller säkerställd CD-infektion.

Vid positivt fynd screenar Mikro lab alla stammar avseende om det är CD 027.

Här finns rutin för Vård av patient med clostridioides difficile infektion. Länk till annan webbplats.

Vi vill även göra er uppmärksamma på ett ökat antal patienter med calicivirus ”vinterkräksjukan”. Vård av patient med virusorsakad magsjuka finns här Länk till annan webbplats..