Smitta i förskolan

Vägledning till personal och huvudmän i förskolan för att förebygga och hantera smitta

Folkhälsomyndigheten har publicerat en uppdaterad version av vägledningen - Smitta i förskolan:

Smitta i förskolan — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Vägledning till förskolan för att minska risken för smittspridning (nyhetstext folkhälsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Den primära målgruppen för vägledningen är huvudmän och personal i förskolan och ska vara ett stöd i arbetet för en friskare förskola. Syftet med vägledningen är att minska risken för smittspridning, främja såväl barnens som personalens hälsa och bidra till att barn kan delta i den pedagogiska verksamheten i så hög utsträckning som möjligt.