Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Bifoga beställningsunderlag/bilagor i WebSesam

Du vet väl om att du inte behöver faxa in förskrivningar av rullstol med protokoll, arbetsstolar, elrullstolar, särskilt hjälpmedelsbeslut och inköpsuppdrag, med flera.
I stället kan du bifoga ett dokument via en arbetsorder i WebSesam

 Anvisning för hur du gör hittar du genom att klicka här. Det är viktigt att anvisningen följs.

Alla blanketter och protokoll du behöver finns här.

Vi på Hjälpmedels- och förrådsenheten är tacksamma om ni använder det här sättet att beställa, eftersom vi planerar att ta bort faxen efter sommaren.

Behöver ni ytterligare hjälp, ring Kundtjänst 063-14 77 10, så får du hjälp.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara